Osebna izkaznica

      Turistično društvo Mokronog

           Pod Gradom 2

           8230 Mokronog

 

                 Tel.: 031 868 230

                 Mail: tdmokronog@gmail.com

                 Splet: www.turističnodruštvomokronog.si

 

                 TRR: SI56 

                 DŠ: 0000000

                 MŠ: 0000000