Članstvo

Član turističnega društva je oseba, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme statut društva. V kolikor želi posameznik postati član društva mora predsedstvu predložiti pristopno izjavo. V primeru vstopa mladoletne osebe je potrebna izjava zakonitega zastopnika. Mladoletni člani so lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka, pristopno izjavo podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

 

     Članarina za leto 2014:

     ·      10€ za polnoletne osebe

     ·       5€ za mladoletne osebe

     ·       brezposelni nimajo članarine

 

     Pravice članov društva so:

     ·      da volijo in so izvoljeni v organe društva,

     ·      da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,

     ·      da sodelujejo v vseh aktivnostih kot so izleti, popotovanja, sestanki in prireditve, ki jih organizira društvo,

     ·      da uživajo vse ugodnosti, ki jih pridobi društvo za svoje člane,

     ·      da organom društva postavljajo vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo reševanj,

     ·      da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na nadzorni odbor društva.

 

     Dolžnosti članov društva so:

     ·      da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,

     ·      da podpirajo društveno delovanje,

     ·      da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,

     ·      da sodelujejo pri organizaciji prireditev in očiščevalnih ali označitvenih akcijah društva,

     ·      da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po tem Statutu,

     ·      da varujejo in se povsod zavzemajo za ugled društva,

     ·      da se ravnajo po etičnih in moralnih normah,

     ·      da redno plačujejo članarino.